• PRO LEPŠÍ KOMFORT V BUDOVÁCH – V energeticky úsporném domě je člověku v zimě pocitově lépe. Konstrukce jsou na vnitřním povrchu teplejší a nezáří na uživatele chlad. Snižuje se riziko kondenzace vlhkosti a vzniku plísní.
  • PRO SNÍŽENÍ ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ – Moderní rodinný dům spotřebuje až 10× méně energie než dům starý. Přitom zcela jistě dosáhne lepšího komfortu. U automobilu se o spotřebu paliva jistě zajímáte, ale u budov je porovnání složitější.
  • PRO KRÁSNĚJŠÍ MĚSTA – Úspory energií v budovách často přináší nový vzhled pro naše domy, sídliště a města.
  • PRO LEPŠÍ OVZDUŠÍ – S úsporou energií snížíme také znečištění ovzduší a bude se nám všem dýchat lépe.
  • PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ - Zásoby fosilních paliv jsou omezené a je třeba si je šetřit. Musí nám vydržet tak dlouho, než je lidstvo dokáže plně nahradit obnovitelnou energií.

Energetické poradenství pro budovy a průmysl

Tyto stránky jsou věnovány energetickému poradenství v oblasti budov a průmyslu. V současnosti jsou energie často skloňovaný pojem. Přispívá k tomu stále komplikovanější a propracovanější legislativa České republiky a Evropské unie. Nelze to vše vnímat pouze jako snahu o zachování životního prostředí. Evropská unie i ČR nakupuje velkou část energie z okolních států. Jedná se tedy o zachování samostatnosti a udržení finančních prostředků uvnitř našeho trhu. Náklady za energie mohou za dobu životnosti budovy překročit náklady na její pořízení. A všichni jistě víte, jak velké hodnoty to jsou a jak dlouho je musíte vytvářet. 

Proto nám zákony zakazují stavět domy takové, jaké se stavěly před padesáti nebo i dvaceti lety. Legislativa se také snaží zvýšit povědomí občanů o energetické náročnosti budov. K tomu slouží nástroj PENB – energetický štítek budovy. Dále jsou to povinné energetické audity pro podniky a veřejné instituce. A v neposlední řadě se k prosazení energetické strategie používají dotace a podpory ze známých dotačních titulů Kotlíková dotace, Nová zelená úsporám, OPPIK a OPŽP. Rád Vám v této problematice poradím, nebojte se využít energetického poradenství.