Ing. Václav Klimecký – energetický specialista č. 1605

Energetický specialista a energetický auditor jsem na základě oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu. Energetice budov a průmyslu se věnuji od roku 2009. Za tu dobu jsem zpracoval přes 300 energetických hodnocení. Podílel jsem se na úsporných projektech a dotačních žádostech v celkové výši přes 160 miliónů Kč. Sídlím v Brně a působím po celé ČR. Zajímám se o obnovitelné zdroje energie a udržitelný rozvoj. Obor, kterému se věnuji, se dynamicky rozrůstá a zvyšují se i požadavky naší legislativy. Mým úkolem je Vám pomoci při splnění těchto požadavků a zároveň dosáhnout potřebných cílů. Věřím, že mnozí mí klienti získají dobrou radu a podklady k rozhodnutí o svých investicích, finanční dotaci pro své ekologicky přínosné projekty a v neposlední řadě marketingovou výhodu na trhu s nemovitostmi.

 

Kdo je energetický specialista a kdo energetický auditor?

Energetický specialista je fyzická osoba, která získala minimálně jedno ze 4 oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona 406/2000 Sb. Označení energetický auditor se používá pro energetického specialistu s oprávněním vypracovávat energetický audit, ale v současnosti toto označení legislativa nikde neuvádí. Pro získání příslušného oprávnění musí osoba prokázat své odborné vzdělání, odbornou praxi v délce nejméně tří let a úspěšně absolvovat zkoušku před zkušební komisí. Energetický specialista se musí nechat přezkoušet každé tři roky, jinak mu bude oprávnění odebráno. Aktuální seznam je možné si prohlédnout na stránkách MPO zde.

 

Oprávnění energetického specialisty

Oprávnění energetického specialisty se dělí na čtyři kategorie. Zvýrazněná oprávnění vlastním:

  • zpracování energetického auditu a energetického posudku
  • zpracování PENB – průkazu energetické náročnosti budovy (energetického štítku)
  • provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
  • provádění kontroly klimatizačních systémů

 

Ing. Václav Klimecký - energetický specialista (energetický auditor)
Energetický specialsita - Oprávnění MPO